Huisstijl TK


Benaderbaar, intelligent en onderscheidend. Dat is waar TeekensKarstens (TK) voor staat. TK is ‘hét alternatief’ voor de Zuidas. Nadat wij in 2011 de pitch wonnen voor het realiseren van de nieuwe TK-huisstijl hebben wij deze propositie omgezet in een heldere, no-nonsense huisstijl.
In 2012 is de nieuwe huisstijl geïntroduceerd bij klanten en relaties tijdens een feest ter ere van het 10-jarig bestaan.


Visuele huisstijl

Het oude logo heeft een metamorfose ondergaan. En er zijn huisstijlrichtlijnen voor zowel off-line als online middelen ontwikkeld. De nieuwe uitstraling van TK is meer van deze tijd. Met deze huisstijl zetten zij hun internationale ambities kracht bij, zonder het nuchtere Nederlandse gevoel dat ze willen uitdragen uit het oog te verliezen.
De asterisk in het TK-beeldmerk verwijst naar de volledige naam TeekensKarstens advocaten notarissen. De aubergine corporate kleur is een mengkleur van het Teekens-blauw en het Karstens-rood en symboliseert de fusie van beide.

Teksthuisstijl
In samenwerking met Sabel Communicatie hebben wij voor TK ook een teksthuisstijl ontwikkeld. Daarin staan richtlijnen en schrijftips op corporate niveau en wordt aandacht gegeven aan het taalgebruik en de tone-of-voice voor de verschillende sectoren waarbinnen TK zich profileert.

Implementatie huisstijl
Op basis van de nieuwe huisstijlrichtlijnen zijn er in 2012 verschillende uitingen ontwikkeld: een nieuwe stationary, wagenbelettering, advertenties, TK-‘paspoorten’ voor de medewerkers (soort CV), de TK-cube, sectorbrochures, etc. Voor de sectorbrochures hebben we ondernemers gefotografeerd in hun natuurlijke habitat. Deze foto's zijn ook onderdeel van de homepage van de nieuwe website die wij ontwikkeld hebben in samenwerking met onze online partner Acato. Elsbeth Teeling van ‘Helder Verhaal’ heeft in opdracht van ons teksten geschreven voor brochures, advertenties en de website.
Met de nieuwe huisstijl wordt de propositie van TK zowel in tekst als in beeld goed uitgedragen. TK, hét alternatief!

Lipdub

TK vroeg ons ook een bedrijfsfilm te maken waarin TK als het alternatief wordt gepresenteerd aan de hand van de nieuwe sectorbenadering. Wij stelde voor om een lipdub te maken met het personeel, een alternatieve oplossing voor een bedrijfspresentatie. Tijdens het jubileumfeest is deze met groot succes vertoont.


› website TK

TK-DGO-WEB.jpg

DGO_PORT_TK_IMG_7489.jpeg

TK_brochures_site_IMG_8266.png

TK_auto.png

TK_Ringbanden.png

DGO_PORT_TK_IMG_7429.png

TK-Stationary.jpg

TK_Platten.png

TK_tasjes.png