Huisstijl Euro 2000


In 1994 boden de voorzitters van de Belgische en Nederlandse nationale voetbalbonden, KBVB en KNVB, de toenmalige voorzitter van de UEFA, Lennart Johansson, een bid book aan. Beide landen wilden gezamenlijk gastheer zijn van Euro 2000, het Europees kampioenschap voetbal.


Eventlogo binnen één week

Dat was het officiële begin, maar in werkelijkheid waren er bij hen al maanden van planning aan voorafgegaan. Op 7 januari 1994 werd het wereldkundig gemaakt tijdens een persconferentie in Brussel. Vlak voor Kerst 1993 werden wij, naast enkele andere Belgische en Nederlandse ontwerpbureaus, gebeld met het verzoek of we een logo voor dit grote event konden ontwerpen. Presentatie: één week later, 24 december.
Om een lang verhaal kort te maken: wij hebben zo’n beetje alles laten vallen en zijn als een razende aan de slag gegaan. En ons ontwerp, waarin we de vijf kleuren uit de vlaggen van beide landen hadden gecombineerd tot één figuur met rood als centrale en bindende kleur, werd gekozen. Daarna hebben we in ijltempo diverse materialen ontwikkeld voor de aanstaande persconferentie.

Bidbook en huisstijl
In de maanden en jaren die volgden hebben we eerst het bid book ontworpen, dat was samengebonden met voetbalveters in de vijf vlagkleuren. Vervolgens hebben we het logo aangepast, zodat het voldeed aan de aanvullende eisen die de UEFA stelde. Daarna volgden ontwerpen voor onder andere brochures, een nieuwsbrief, visitekaartjes en correspondentiereeks, samenstellingen van sponsorlogo’s e.d. Ook hebben we de huisstijlrichtlijnen vastgelegd in een huisstijlboek. Op basis hiervan zijn meerdere bureaus aan de slag gegaan met de communicatie rond het event.
Van al ons werk in de loop der jaren heeft dit wereldwijd wel de meeste exposure gekregen.
En daar zijn we best trots op.

LogoEuro2000.png

euro2000_03-overhandiging.png

DGO ontwerpt en realiseert het met veters gebonden bid book voor Euro 2000.

EU_schetsen.png

Van schets tot logo Euro 2000.

DGO_EU2000_CI_IMG_7784.png

Euro_2000_Pal.png